فارسی
English
جستجو
الوار
الوار قطعات بریده شده چوب است که به عنوان ماده اولیه در کارهای گوناگون نجاری و ساختمان سازی و غیره به کار می‌رود. معمولاً کنده‌های درختان پس از بریده شدن و حمل به کارخانجات چوب‌بری، در قطعات مستطیل شکلی با طول و عرض و قطر مشخص بریده و خشکانده می‌شوند و پس از آن به بازار مصرف فرستاده می‌شوند.
در قدیم چوبهای گرد به وسیله اره دو سر بلند که طول آن در حدود 1.5 متر و تیغه آن در ناحیه دسته 10 و در وسط 15 سانتیمتر بود به وسیله دو کارگر بریده میشود،ول امروزه عمل برش توسط اره های برقی دستی و اره های دستگاهی انجام میگردد و معمولا برش هر ردیف به ضخامتهای دلخواه برای کارهای نجاری تهیه میشود. چنانچه الوار به وسیله برشهای شعاعی از گرد بینه تهیه شود از جهت مقاومت و همگن بودن اصولی تر خواهد بود. الوار از چوبهای نرم و یا از چوبهای مقاوم با مقطع مربع یا ابعاد متغیر 40*40 سانتیمتر یا کمتر و یا بیشتر نسبت به قطر درخت، از کناره های گرد بینه برش شده و بعدا الوار غوله به وجود‌‌ می‌آید.
همانگونه که گفته شد , در زمان‌های گذشته به وسیلهٔ اره‌های دستی درخت‌ها را می‌بریدند اما امروزه برای انداختن درخت از اره‌های برقی یا ماشین‌های بزرگی استفاده می‌شود که می‌توانند در چند ثانیه یک درخت را بیندازند و پوست تنهٔ آن را بکنند. در بعضی کشورها تنه‌های درخت را به نزدیک ترین رودخانه می‌اندازند و به کمک جریان آب به کارگاه چوب بری می‌رسانند، ولی بخش عمدهٔ الوار با کامیون‌های مخصوص یا با قطار حمل می‌شود.
80درصد از الوار تولید شده در جهان از درختان نرم‌چوب و مابقی از درختان سخت‌چوب به دست می‌آید. امروزه در جهان سالانه بیش از سه میلیارد متر مکعب چوب تولید و مصرف می‌شود.

الوار تبری

الوار تبری بیشتر از چوبهایی است که دارای ترک عمیقی باشد که به اصطلاح تبرداران لاپ و یا لاش گفته میشود و به وسیله تبرزنی و اهرم کردن در ترک گرد بینه اصطلاحا لاپه میشود و با تبر تیز تسطیح شده و جهت کارهای متفرقه خصوصا تراورس استفاده میشود. تراورس ریلهای راه آهن در طولهای مختلف کوچک، بزرگ و متوسط تهیه میشود.

الوار در فرهنگ لغت

فرهنگ معین:  - اسم:  تیرهای بزرگ چوبی که در ساختن سقف خانه به کار می‌رفت - چوب‌های چهارتراش دراز و ضخیم.
لغت نامه دهخدا: - الوار. [ اَل ْ ] (اِ) تخته ٔ چوبی مسطح و صاف و دراز و ستبر. (ناظم الاطباء). تخته ٔ ضخیم بلند. تخته ٔ قطور و دراز. چوبهای بریده با ضخامت و ستبر. تخته های بلند و قطور بعرض یک وجب تا یک وجب و نیم و کمتر یا بیشتر. || در تداول مردم اراک ، گوشت آویزان زیر گلوی گاو.

انواع چوب‌های بریده شده

چهار تراش:چوبی است که مقطع آن مستطیل یا مربع است. این چوب را می‌توان از نوع درختان بی گره تهیه کرد.
بینه:از تقسیم یک گرده، بینه به دست می‌آید. چوب گردی را که استوانه‌ای شکل است از روی قطر به دو نیم قسمت می‌کنند و به موازات طول آن را برش می‌دهند و هر یک از تقسیمات را یک بینه می‌نامند.
تخته:چوبی است به شکل مکعب مستطیل به طول ۲-۶متر و عرض ۱۸-۳۰و ضخامت ۱-۸ سانتی‌متر.
الوار:تقریبا راست و بدون گره است ممکن است چهار گوش یا سه گوش باشد. طول الوار تا ۳ متر است و عرض آن ۳۵ تا ۴۰ و کلفتی آن ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر است.

تأثیرات نامطلوب تولید الوار و چوب در جنگلهای انبوه

یکی از مهمترین دلایلی که باعث تخریب جنگلهای انبوه‌‌ می‌شود ساختن الوار است. انوع چوب جنگلهای انبوه برای مبلمان و ساختن سقف و برخی ساختمان های جنگل انبوه در آفریقا و آسیا و آمریکا جنوبی به کار برده‌‌ می‌شود. مردم با خریدن محصولات چوبی مخصوص در مکانهایی مثل U.S به طور مستقیم به تخریب و ویرانی جنگلهای انبوه کمک و مشارکت‌‌ می‌کنند.از آنجایی که الوار کردن‌‌ می‌تواند به عنوان یک روش در تخریب محیط زیست موثر باشد اکثر الوار کردن ها در جنگل انبوه‌‌ می‌تواند مخرب باشد. درختان بزرگ قطع‌‌ می‌شوند و از میان جنگل برداشته‌‌ می‌شوند. در حالی که جاده های در دسترس ( مدخل) نواحی جنگلی دوردست برای کشاورزی و زراعت کشاورزان فقیر باز‌‌ می‌کنند. در آفریقا کارگران الوار ساز اغلب به پروتئین تکیه‌‌ می‌کنند آنها حیوانهای وحشی مثل گوریلها، آهو، شانپانزه ها را برای غذا و خوراک شکار‌‌ می‌کنند.
مردم محلی اغلب روی محصولات چوبی در جنگلهای انبوه برای چوب آتش و مواد ساختمان سازی تکیه‌‌ می‌کنند به هر حال امروزه در نواحی با جمعیت انسانی فراوان، بخش خالص و ویژه ای از مردم چوب را از نواحی جنگل انبوه جمع آوری‌‌ می‌کنند و آنجا را به شدت تخریب‌‌ می‌کنند. برای مثال تمامی درختان جنگلهای اطراف چادرهای پناهگاهی در آفریقای مرکزی ( رواندا و کنگو ) قطع شده و اکثر درختان در برخی نقاط لخت شده اند.
تمامی حقوق این سایت برای شرکت صنایع کاکتوس سبز محفوظ است
cactus-sabz.comcactus-sabz.com - زشزفعس-سشذظ.زخئ - صصص.زشزفعس-سشذظ.زخئ